Garden Minion

Garden Minion

6" skeleton ready to bring some creepy love to your green things. 

$ 9.00